Historie

Videoclub Streekbeeld,

Wat voor club is dat? Een club met enthousiaste leden die allen een doel voor ogen hebben, namelijk het maken van steeds betere films.

30 mannen en vrouwen die om de 14 dagen bijeen komen om het door het bestuur samengestelde programma met elkaar te gaan bespreken/uitvoeren.
Wij houden DOE avonden met betrekking tot camera kennis, de techniek van het filmen, muziekkeuze bij de film, raadt de maker etc. etc..

Op onze clubavonden luisteren we vooral wat onze leden te vertellen hebben over bijv. montage-ervaring, storingen, aanschaf, ideeën en info`s over nieuwe producten.
Dit heet bij ons het vragenkwartiertje.

Videoclub STREEKBEELD bestaat van af 7 april 1976 en is nog steeds een b(l)oeiende club.
De leden doen actief mee om de thema`s van de avonden in te vullen en eenieder is hier van 19.30 uur tot 22.00 uur nauw bij betrokken.
Onze gemiddelde bezettingsgraad ligt op 90%.
Wij hebben geregeld contact met zustervereniging Heerhugowaard alwaar we jaarlijks een opdracht mee uitvoeren die we gezamenlijk bespreken en beoordelen met een jury.